شرکت فردآور آزما ایرانیان

  • مدیر - رضا حاج مقانی
  • تهران - منطقه 3 - میرداماد - خ. نسا - خ. زرنگار - پ. 8 - زنگ 2