مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

  • مدیر - سیدجمال الدین طبیبی
  • تهران - منطقه 3 - ولی عصر - نبش کوچه بهرامی - دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی ایران - ک.پ : 1968643513