مجید قاضی سعیدی

  • مدیر - مجید قاضی سعیدی
  • تهران - منطقه 12 - مجاهدین اسلام - روبروی پمپ بنزین - بیمارستان شفایحیاییان - ک.پ : 1157637131