شهرداری منطقه 16

  • تهران - منطقه 16 - م. بهمن - خ. دشت آزادگان - بعد از فرهنگ سرای بهمن
  • ،
کلمات کلیدی :

ادارات

|

اداره

|

سازمان

|

سازمان ها

زیرمجموعه‌ی :

شهرداری تهران - ادارات و سازمان های شهرداری
زیرمجموعه‌ها :

شهرداری منطقه 16 - مدیریت پسماند - مناطق و نواحی شهرداری
شهرداری منطقه 16 - ناحیه 1 - مناطق و نواحی شهرداری
شهرداری منطقه 16 - ناحیه 2 - مناطق و نواحی شهرداری
شهرداری منطقه 16 - ناحیه 3 - مناطق و نواحی شهرداری
شهرداری منطقه 16 - ناحیه 4 - مناطق و نواحی شهرداری
شهرداری منطقه 16 - ناحیه 5 - مناطق و نواحی شهرداری
شهرداری منطقه 16 - ناحیه 6 - مناطق و نواحی شهرداری
شهرداری منطقه 16 - کد 1602 - دفتر خدمات الکترونیک شهر
شهرداری منطقه 16 - کد 1603 - دفتر خدمات الکترونیک شهر
شهرداری منطقه 16 - کد 1604 - دفتر خدمات الکترونیک شهر
شهرداری منطقه 16 - کد 1606 - دفتر خدمات الکترونیک شهر
ارزیابی