کارخانه راماالکتریک (آتروالکتریک)

  • مدیر - علی اسکویی
  • البرز - کرج - شهرک صنعتی اشتهارد - بلوار ابوریحان - بلوار دکتر حسابی - بعد از بلوار فارابی - خ. گلچهر دوم