کارخانه آرم

  • مدیر - احمدرضا پورملک
  • البرز - نظرآباد - بزرگراه قزوین تهران - کیلومتر 65 تهران - به سمت شهر هشتگرد - بعد از پل نظرآباد - بعد از مزرعه علاقه بندیان
ارزیابی