پدیده 81

  • تهران - منطقه 6 - خالد اسلامبولی (وزرا) - نبش سوم - پ. 27 - ط. دوم