کارخانه آسکوم تهران

  • مدیر - علی خیاط
  • البرز - کرج - شهرک صنعتی اشتهارد - بلوار ابوریحان - بلوار دکتر حسابی غربی - گلریز 3 - گلریز 5 - قطعه 1484
ارزیابی