پارسه - نمایندگی سام

  • مدیر - ناظمی
  • تهران - منطقه 12 - سه راه امین حضور - جنب زیرگذر - پ. 39 - ک.پ : 1157918766