دکتر علی رضا قانع

  • تهران - منطقه 1 - پاسداران - نرسیده به میدان صیاد شیرازی - نبش خیابان نارنجستان 1 - ساختمان پزشکان نارنجستان - ط. پنجم
کلمات کلیدی :

E. N. T

|

ENT

|

بینی

|

پزشک

|

تخصص

|

جراح

|

جراحی

|

حلق

|

سر

|

گردن

|

گلو

|

گوش

|

متخصص

مستقردر :

بیمارستان مهراد - بیمارستان
سهروردی - درمانگاه
ارزیابی