جهاد دانشگاهی

  • آذربایجان شرقی - تبریز - آزادی - روبروی گل گشت - نرسیده به اداره گازشهرستان تبریز