دکتر مهدی قندهاری

  • تهران - منطقه 6 - کارگر شمالی (امیرآباد) - روبروی دانشکده اقتصاد - ساختمان 467 - ک.پ : 1413693116