کاروانسرای قانات

  • تهران - منطقه 12 - چهارراه مولوی - خ. صاحب جمع - سه راه امین السلطان - خ. انبارگندم - خ. ترک