دکتر امید پویان

  • مدیر - پویان
  • تهران - منطقه 8 - م. نبوت (هفت حوض) - ضلع شمالی - نبش کوچه مهرانپور - پ. 588
پویان

ایران - تهران - منطقه 12 - بهارستان - خ. مشکی (فخر آباد) - جنب سفارت رومانی - پ. 87 - کلینیک باروری امید
مستقردر :

بیمارستان لاله - بیمارستان
بیمارستان نیکان - بیمارستان
ارزیابی