دکتر شهین دخت علی زاده شائق

  • تهران - منطقه 6 - جمالزاده شمالی - نرسیده به بلوار کشاورز - خ. نیلوفر - درمانگاه رازی - ک.پ : 1418883341
  • ، ، ،
مستقردر :

رازی - شعبه 2 - کلینیک چشم پزشکی
ارزیابی