گلرنگ پخش اراک

  • مدیر - علی رضا باریک لو
  • مرکزی - اراک - سه راه خمین - شهرک صنعتی قطب - خ. هواشناسی - خ. همت 6