شرکت غرب نیرو

  • مدیر - بحیرایی
  • کرمانشاه - کرمانشاه - م. سپاه پاسداران - روبروی صدا و سیما