صنایع شیشه برنا

  • مدیر - محسن محمدی
  • تهران - منطقه 5 - شهران - کن - بین ایستگاه یخچال و چهارراه شیدا - پ. 330 - ک.پ : 1477965711