ثامن الائمه - شعبه فتح المبین - کد 280

  • خوزستان - دزفول - خ. 45 متری - نبش مقاومت 15
  • ،