توان الکتریک (راه دور - بین شهری)

  • مدیر - اله مراد مرادیان
  • مرکزی - ساوه - شهرک فجر - خ. ندیری - فاز 1
ارزیابی