دکتر علی رضا سلیمی

  • مدیر - علی رضا سلیمی
  • تهران - منطقه 5 - بزرگراه کاشانی - ایستگاه بهنام - ساختمان پزشکان شماره 1 - واحد 5