حریر پارسیان (حریر نوین)

  • مدیر - حسنی
  • تهران - منطقه 6 - استادنجات الهی (ویلا) - نرسیده به خیابان کریمخان زند - روبروی دانشگاه پیام نور - پ. 209 - ک.پ : 1598993316
  • ، ، ،
بازرگانی - حسنی

ایران - تهران
)
ارزیابی