شرکت آریان بوشهر (پلی استر)

  • مدیر - بهروز خسروی
  • بوشهر - بوشهر - منطقه ویژه اقتصادی 2
کلمات کلیدی :

پلی استر

|

الیاف مصنوعی

|

الیاف

ارزیابی