مرکز خدمات اشتغال غرب - ش. 5

  • مدیر - هاشمی
  • تهران - منطقه 5 - بلوار فردوس - بین خیابان حسن آباد و ابراهیمی - پاساژ آبگینه - ط. پنجم - ک.پ : 1481835911
ارزیابی