شرکت برین پیشه اراک

  • مدیر - مجید طهماسبی
  • مرکزی - اراک - شهرک صنعتی خیرآباد - فاز 2 - خ. 201