پایا تهران تلاش

  • مدیر - رضا یاهویی
  • تهران - منطقه 11 - م. رازی (گمرک) - خ. مولوی - مجتمع تجاری بهمن - ط. زیر همکف - واحد 52
ارزیابی