الزهرا و بنت الهدی

  • مدیر - توکلی
  • شهریار - م. فجر (فرمانداری) - خ. علامه طباطبایی - خ. بنت الهدی