ثامن الائمه - شعبه فریدون کنار - کد 264

  • مازندران - فریدون کنار - شهدا - روبروی مسجد جامع