مهرورزان - سازمان ملی جوانان

  • آذربایجان غربی - ارومیه - خیام - ساختمان خیام - ط. فوقانی قنادی کریمی - ط. چهارم