شرکت جسیم

  • مدیر - محمدتقی پاک نژاد
  • تهران - منطقه 3 - آفریقا (جردن) - بلوار گلشهر - پاساژ گلشهر - ط. چهارم - واحد 7 - ک.پ : 1915663471