سیمان ایلام (سهامی عام)

  • شرکت - حامد اصل روستا
  • تهران - منطقه 6 - فردوسی - خ. تقوی - بن بست انوشیروانی - پ. 5
کارخانه

ایران - ایلام - شیروان و چرداول - قنات آباد - سرآبله - کیلومتر 15
ارزیابی