شرکت پارس امید (نالکو)

  • مدیر - شهروز امامی مهر
  • اصفهان - اصفهان - امام خمینی - ک. 79 - ساختمان کوروش - ک.پ : 8136936841