ایرانا

  • مدیر - اصغر - مجید بلخاری
  • تهران - منطقه 6 - کریمخان زند - خ. عضدی (آبان) - بازار روز بهجت آباد - پ. 2 - ک.پ : 1598773913
  • ،
کلمات کلیدی :

قصابی

|

گوشت

ارزیابی