سایپاشیشه

  • قزوین - البرز - شهر صنعتی البرز - ابن سینا - خ. حکمت پانزدهم - نبش شیخ بهایی
  • ،
کلمات کلیدی :

اتومبیل

|

شیشه

ارزیابی
دستگاه جابه جا کننده مکشی شیشه سعید : دستگاه جابه جا کننده مکشی شیشه
...... جا به جا ئی ها را آسان کنید ...... گروه فنی و مهندسی تکنویدک در کنار شماست تا آسایش را تجربه کنید . جا به جا ئی هر نوع شیشه ، در هر ابعادی ، با هر وزنی در تخصص ماست Tel : 021- 66801391 Fax : 021 - 66808737 E- Mail: [email protected]
دستگاه جا به جا کننده مکشی شیشه سعید : دستگاه جا به جا کننده مکشی شیشه
...... جا به جا ئی ها را آسان کنید ...... هر نوع شیشه در هر ابعادی با هر وزنی را با جا به جا کننده مکشی بردارید . گروه فنی و مهندسی تکنویدک در کنار شماست تا آسایش را تجربه کنید . Tel : 021- 66801391 Fax : 021 - 66808737 E- Mail: [email protected]