مقاومت بسیج - ادارات و کارخانجات و اصناف - حوزه 2 بسیح اصناف

  • تهران - منطقه 12 - 15 خرداد - بین خیام و وحدت اسلامی
ارزیابی