شرکت بانی فرآیند معماری

  • مدیر - سیدعلی رضا هاشمی
  • تهران - منطقه 3 - مفتح (روزولت) - ک. 2 - پ. 6 - ک.پ : 1959993111

شرکت بانی فرآیند معماری در یک نگاهتنها تولید کننده کانکس های پیچ و مهره بدون محدودیت در طرح، ابعاد و کاربری دفعات مونتاژ.
ارزیابی