کارخانه کاویان یدک پیشرو

  • قزوین - البرز - شریف آباد - جاده قدیم تهران - کیلومتر 13 - روبروی شرکت کاریزان موتور - ک. صنعتگران
  • ،