شبکه ارزش آفرینان خلاق

  • مدیر - سعید بهزادی
  • تهران - منطقه 6 - کارگر شمالی (امیرآباد) - خ. شانزدهم - دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران - ط. دوم - اتاق 39
  • ،
کلمات کلیدی :

آموزش

|

آموزشگاه

|

کامپیوتر

ارزیابی