شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین

  • قزوین - قزوین - کمربندی پادگان - روبروی پارک دهخدا - پ. 166
کلمات کلیدی :

شهرک

|

شهرک سازی

ارزیابی