دکتر کتایون برجیس

  • تهران - منطقه 7 - کارگر شمالی (امیرآباد) - نرسیده به بلوار کشاورز - چهارراه نصرت - درمانگاه ایران زمین - پ. 25 - ط. سوم - کلینیک سارا