505 - امیرآباد

  • مدیر - اسماعیلی
  • تهران - منطقه 6 - کارگر شمالی (امیرآباد) - نبش کوچه ششم - پ. 1875 - ک.پ : 14397
  • ، ، ، ،