فرید

  • مدیر - عبدالرضا رفیعی
  • تهران - منطقه 6 - کارگر شمالی (امیرآباد) - بین خیابان ششم و هفتم - پ. 1885 - ک.پ : 14397
کلمات کلیدی :

فرآورده گوشتی

|

گوشت

ارزیابی