جنوب شرق - منطقه برق مولوی

  • تهران - منطقه 14 - پیروزی - نرسیده به میدان شهدا
  • ،
ارزیابی