میلاد نور (دوره اول)

  • تهران - منطقه 2 - شهرک قدس (غرب) - فاز 6 - گل افشان شمالی - ک. یکم - ک.پ : 1469763881