دکتر سعید مغزی

  • مدیر - سعید مغزی
  • تهران - منطقه 3 - شریعتی - بعد از دوراهی قلهک - پ. 1365 - ک.پ : 1949613859
مستقردر :

گاندی - کلینیک جراحی محدود و سرپایی
ارزیابی