دکتر یوسف بخشی زاده سهی

  • تهران - منطقه 3 - شریعتی - بعد از دوراهی قلهک - پ. 1437 - ساختمان پزشکان 1365 - ک.پ : 1949613859
مستقردر :

بیمارستان بینا - بیمارستان تخصصی چشم پزشکی
بیمارستان نگاه - بیمارستان تخصصی چشم پزشکی
ارزیابی