دکتر سیدحسن شهیدی

  • مدیر - سیدحسن شهیدی
  • تهران - منطقه 3 - شریعتی - بعد از دوراهی قلهک - پ. 1365 - ساختمان پزشکان - ط. 2 - واحد 11 - ک.پ : 1949613811
  • ،
مستقردر :

رازی - شعبه 1 - کلینیک چشم پزشکی
رازی - شعبه 2 - کلینیک چشم پزشکی
ارزیابی