جم الکترونیک

  • مدیر - بهرام خوبی
  • تهران - منطقه 11 - جمهوری - تقاطع خیابان حافظ - پاساژ حافظ - واحد 45 - ک.پ : 1134845789
  • ،