ش. 1015 - منتقم، علی اکبر

  • مدیر - علی اکبر منتقم
  • تهران - منطقه 2 - بلوار دریا - روبروی خیابان صراف ها - پ. 56 - واحد 8 - ک.پ : 14669
  • ،