کارخانه توربو ژنراتور شاهرود - شماره 1

  • سمنان - شاهرود - شهرک صنعتی شاهرود - کارگر 1
ارزیابی